Mobile Phone म्हणजे काय ? फोन चा शोध कधी लागला ?

what is phone

Mobile Phone म्हणजे काय ? फोन चा शोध कधी लागला ? Mobile Phone आजच्या काळात, प्रत्येक माणसाची सर्वात मोठी गरज म्हणजे मोबाइल फोन, गोष्ट अशी बनली आहे की आपण आपला …

Read more