तुम्हाला माहिती आहे का तुमच्या लॅपटॉपचे किती तोटे आहेत ते ?

laptop pros and cons

लॅपटॉप (Laptop Pros) चे फायदे लॅपटॉप (Laptop) चा मुख्य फायदा म्हणजे त्याचा आकार ज्यामुळे आपण तो सहजपणे कोठेही वापरु शकतो. (Laptop pros) उदा. विमानात, लायब्ररीत, हॉटेल्, क्लासरूम्स आणि बिजनेस मिटींग्समध्ये आणि …

Read more