स्मार्टफोनमध्ये overheating ची समस्या का होते ? समस्येवर मात कशी करावी?

overheating of mobile

स्मार्टफोनमध्ये overheating ची समस्या का होते ? या समस्येवर मात कशी करावी? आजकाल बहुतेक सर्वच स्मार्टफोनमध्ये जास्त गरम (Overheating) होण्याची समस्या होत आहे , मग तो फोन मोठा, छोटा, स्वस्त …

Read more