जगात याठिकाणी आहेत १०० पेक्षा जास्त जुळी मुले (Twins) ..

twins cities in marathi

लोकांना जुळी मुले (twins) कायमचं आकर्षित करतात, खरं तर, अमेरिकेत 2017 मध्ये रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रानुसार (CDC) प्रत्येक 1000 मुलांच्या जन्मांमागे  33 मुले जुळी होती. भारतातील कोडिन्ही आणि ब्राझीलच्या …

Read more